You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

نمودار رشد بازار جهانی آنزیم‌های خوراکی روند رو به رشدی از مصرف این آنزیم‌ها در آینده را نشان می‌دهد. دلیل آن به افزایش روز افزون مصرف رژیم غذایی حاوی گوشت سفید طی سالهای آینده به ویژه در کشورهای در حال توسعه نسبت دادند که درآمد مردم در این کشورها رو به افزایش است.

اخیرا All About Feed میزبان برگزاری یک وبینار در زمینه تغذیه حوانات جوان است. در این وبینار جدیدترین یافته های علمی در زمینه تغذیه حیوانات جوان صحبت می شود. چگونه باعث افزایش رشد و عملکرد حیوانات جوان شویم و نکات بحرانی در هفته های اول زندگی آنها چیست و چه توجهی نیاز دارند.