بخش شیمی این آزمایشگاه با بهره گیری از جدیدترین روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی یکی از کامل ترین و مجهزترین آزمایشگاه ها در زمینه خوراک و مکمل های دام و طیور و صنایع غذایی می باشد. فعالیت های این بخش، انجام آزمون های عمومی و تخصصی بر روی خوراک و مکمل ها و مواد غذایی می باشد.
  • آنالیز شیمیایی مواد اولیه و فراورده های غذایی و تعیین ارزش تغذیه ای محصولات خوراکی
  • آنالیز شیمیایی نهاده های کشاورزی و جیره دام و طیور و آبزیان
  • آنالیز شیمیایی پساب و آلاینده های زیست محیطی
  • آنالیز شیمیایی مواد معدنی مورد استفاده در خوراک و مکمل
این آزمون ها شامل:
  • محاسبه میزان پروتئین، فیبر، چربی، رطوبت، pH، خاکستر کل، آهن، نمک، فسفر، کولین، منگنزو تشخیص اوره بر روی خوراک دام و طیور و مکمل ها
  • آزمون ویژگی های دی کلسیم فسفات شامل فسفر، فلوئور، قابلیت جذب فسفر و کلسیم
  • آزمون تعیین درصد خلوص مواد معدنی مورد استفاده در خوراک و مکمل
 
 
 
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال