جوانه خراسان

تولید و توزیع کننده مکمل های غذایی دام و طیور،کنسانتره و خوراک حیوانات آزمایشگاهی

 • محصولات گاو

  شامل انواع مکمل ها و کنسانتره گاو از بهترین مواد اولیه 

 • محصولات گوسفند

  شامل انواع مکمل ها و کنسانتره گوسفند از بهترین مواد اولیه

 • محصولات طیور

  شامل انواع مکمل ها و کنسانتره طیور از بهترین مواد اولیه

 • اسب

  شامل انواع مکمل ها و خوراک اسب از بهترین مواد اولیه

 • حیوانات آزمایشگاهی

  شامل انواع مکمل ها و خوراک حیوانات آزمایشگاهی

 • آبزیان

  شامل انواع مکمل ها و خوراک آبزیان از بهترین مواد اولیه

 • محصولات وارداتی

  شامل بهترین برندهای روز اروپا

 • پرمیکس ها

  شامل بهترین برندهای روز اروپا

به جوانه خراسان خوش آمدید

شركت جوانه خراسان به تامين حداكثر رضايت مشتريان , كاركنان و سهامداران خود ميانديشد. ما بر اين باوريم كه كاركنان از انوار عاليه انساني برخوردارند و با آموزش هاي دائمي در تصميم گيري هاي شركت مشاركت نموده و با خلاقيت و نوآوري مستمر ; كيفيت مواد اوليه مورد استفاده كيفيت محصولات را ارتقا مي دهند . ما عميقا معتقديم كليه كاركنان در چارچوب سازماندهي موجود و بر اساس روش هاي اجرايي و دستوالعمل ها, وظايف خود را به خوبي انجام داده و معتقدند كه مي توان هر كاري را اندكي بهتر از قبل انجام داد .


         

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال