لطفا هنگام ارسال نمونه ها به منظور آناليز به اين نكات توجه شود:
  • تمامی نمونه های مکمل در پلاستیک زیپ دار و درون پاکت و مواد معدنی در پلاستیک زیپ دار و یا قوطی پلاستیکی و نمونه هاي حاوي ویتامین در قوطی پلاستیکی ارسال گردد.
  • مواد معدني كه به منظور آناليز ارسال مي گردد حتي الامكان به صورت پودر شده باشد.
  •  نام نمونه و شركت ارسال كننده و نوع آزمون درخواستي به همراه نمونه ارسال گردد.
  •  نمونه ها به آدرس زير ارسال گردد:
                         مشهد-شهرك صنعتي طوس- فاز 1-بلوار تلاش شمالي-قطعه 274 ب – تلفن: 35410920-051
 
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال