آزمایشگاه تخصصی جوانه خراسان با همکاری اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب و متخصص امکان آموزش های تئوری و عملی را برای مدیران، مسئولین فنی، کارشناسان و دانشجویان به شرح زیر فراهم آورده است:
  • آموزش مسئولین فنی کارخانه های تولید مواد غذایی
  • آموزش های مسئولین کنترل کیفی کارخانه های تولید مواد غذایی، مكمل سازي و خوراك دام وطيور
  • آموزش های تئوری و عملی دانشجویان دانشگاه ها در رشته های صنایع غذایی، شیمی، میکروبیولوژی و علوم دامي
  • آموزش و مشاوره جهت راه اندازی آزمایشگاه و آزمون های مرتبط با صنایع مختلف تولیدی
  • انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در قالب پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  • تدوین و بازنگری استانداردهای ملی
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی برای مسئولین فنی و دانشجویان
 
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال