You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

حفظ تداوم تولید

با وجود نوسانات شدید اقتصادی، منابع محدود مواد اولیه و تحریم‌های شدید اقتصادی، همواره جوانه خراسان تلاش دارد تا زنجیره تولید را حفظ کند و از مواد اولیه با کیفیت مرغوب و تهیه شده از شرکت‌های معتبر اروپایی استفاده کند. ما می‌دانیم تنها با تولید محصول با کیفیت پاسخی به آینده این صنعت خواهیم داد.

اقدامات برای حفظ محیط زیست

جوانه خراسان اهداف خود را در راستای اهداف زیست محیطی می داند و در حقیقت پایداری زیستی نوعی سود آوری است.
یقین داریم که ارتباطات نزدیکی بین حفاظت از محیط و پایداری با رشد و سعادت وجود دارد. جوانه خراسان مسئول است که شفاف و با صدای رسا و بلند محصولاتی با کیفیت، ایمن و تضمین‌کننده سلامت دام و طیور را تولید نماید.

سلامت و امنیت همکاران

سطح مهارت‌های کارکنان و انگیزه بالای آنها برای موفقیت ضروری است. در جوانه خراسان این امکان فراهم است تا هر یک از همکاران توانمندی‌های ذاتی خود را نشان دهند و همواره از خلاقیت و پیشنهادات آنها جهت یافتن راه‌های جدید برای سودآوری بیشتر استفاده خواهیم کرد.

مراقبت از مواد اولیه و محصولات

یکی از مهمترین نیازمندی‌ها در تمام شرکت‌هایی که کارشان با مواد شیمیایی است نگهداری درست، اصولی و مدیریت مواد خام اولیه و محصولات تولیدی است که نه تنها در انطباق با قوانین است، بلکه حفظ شرایط امن مواد در هر واحد تولیدی وظیفه است.

تعهدات اجتماعی

تعهدات اجتماعی، جایگاه محکمی در شرکت جوانه دارد و هدف این شرکت ایجاد ارزش برای جامعه است که فراتر از اهداف رشد شرکت است.