You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

تعهدات اجتماعی

 
ترویج فضای سبز در مکان‌های عمومی شهر، در فضاهای داخلی و بیرونی کارخانه از مهمترین اقدامات جوانه خراسان به منظور فراهمی محیطی زیبا و تمیز برای جامعه است.
مدیریت پس‌ماند در زیرساخت‌های کارخانه، مدیریت دقیق مصرف انرژی، تفکیک اصولی مواد ضایعاتی و ارسال جهت بازیافت نشانه توجه ما به حفظ محیط زیست و سلامت جامعه است.
برگزاری دوره‌های آموزشی برای محققان و دانشجویان، حمایت مالی از انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، جذب نیرو از فارغ ااتحصیلان توانمند دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، برگزاری دوره های حضوری و غیر حضوری مرتبط با نوع فعالیت کارکنان جهت اصلاح عملکرد، رفع خطاها و افزایش انگیزه آنها از مسئولیت‌های اجتماعی ما است.
کمک به نهادهای نیازمند در شرایط اقتصادی سخت از وظایف و مسئولیت‌های مهم اجتماعی همه ما است.