You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

تشخیص و کشت انواع باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ و مخمر و تعیین نوع و حد مجاز میکروارگانیسم‌های هوازی و بی‌هوازی در مکمل دام طیور و آبزیان، مواد اولیه و فرآورده‌های غذایی از مهمترین فعالیت‌های بخش میکروبیولوژی می‌باشد. آزمایشگاه میکروبیولوژی از چهار بخش محیط سازی، کشت مجهز به هود لامینار، انکوباسیون و استرلیزاسیون تشکیل شده است که با بهره‌گیری از کادر متخصص با بیش از ۱۰۰ نوع محیط کشت اختصاصی و افتراقی امکان کنترل میکروبی را در زمینه‌های مختلف به شرح زیر دارد:

* تشخیص آلودگی‌های میکروبی آب
* کنترل میکروبی فراورده های کشاورزی، جیره غذایی و مکمل دام و طیور و آبزیان
* کنترل میکروبی فرآیندهای صنایع غذایی
* کنترل میکروبی مواد اولیه
* تشخيص بيماري‌هاي دام و طيور

 

آزمون‌های بخش میکروبیولوژی عبارتند از:
* سنجش كپك و مخمر
* جستجوي سالمونلا
* جستجوي استافيلوكوكوس اورئوس
* جستجوي اشرشياكلي
* اندازه گیری میزان آفلاتوكسين با دستگاه الایزا ریدر
* آزمون انتروباکتریاسه
* آزمون باسیلوس سرئوس
* شمارش و جداسازی سودوموناس
* شمارش کل میکرواورگانیسم‌ها
* از مهمترین و پرکاربردترین آنالیزهای میکروبیولوژی، آزمون آنتی باکتریال MIC و MBC به منظور سنجش اثرات ضد باکتری ترکیبات و فرمولاسیون‌ها
* انجام آزمون فینگر تست