You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

بهره برداری

 
 
واحد تولید و بهره‌برداری در طی یک فرآیند منسجم و منظم و با دنبال کردن الزامات و قوانین خط مشی سازمان، منابع ورودی به شرکت را به محصولات و خدمات تبدیل می‌کند. این قوانین باعث ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات شرکت جوانه خراسان می‌شود. استفاده از منابع موجود با بیشترین راندمان و تولید یک محصول با کیفیت و بر اساس نیاز مشتری هدف واحد تولید و بهره‌برداری است.  
 
در این واحد روی برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، انطباق و کنترل منابع مورد نیاز، کیفیت بالای محصولات و قیمت گذاری واقعی تمرکز می‌شود. با شناسایی نیازهای مشتری محصول خوب را با قیمت خوب و در زمان مشخص تهیه کرده و در هر جای کشور به دست مشتری می‌رساند. عملکرد واحد تولید و بهره‌برداری همیشه ما را به سمت سودآوری بیشتر هدایت کرده و راندمان تولید را بهبود داده است. همواره توجه به دستورالعمل‌ها، پایداری زیستی، رعایت اصول اخلاق کاری، ارتباطات قوی و پایدار، مدیریت منابع انسانی، طراحی موقعیت شغلی برای افراد، خلاقیت، طراحی سیستم و چیدمان تولید، مدیریت کیفیت محصولات تولیدی، تعیین میزان ظرفیت، توجه به منابع محلی و توجه ویژه به نیاز مشتریان در الویت فعالیت واحد تولید و بهره‌برداری در شرکت جوانه خراسان بوده است.