You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

گلایسینیت‌ها (Glycinates)


گلایسینیت ها محصولی از شرکت BASF آلمان

ویژگی‌های منحصر به فرد
* امروزه مواد معدنی آلی مانند گلایسینات‌ها در خوراک حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرند و دارای زیست فراهمی بسیار بالایی هستند. نتیجه مصرف این ترکیبات افزایش عملکرد و بهبود بهره‌وری و زنده‌مانی است. 
* انواع گلایسینات‌های مورد استفاده در شرکت جوانه خراسان شامل گلایسینات منگنز، گلایسینات آهن، گلایسینات مس و گلایسینات روی هستند.
* کاتالوگ خصوصیات فیزیک و ویژگ‌های خاص این محصولات در فایل ضمیمه پیوست می‌باشد. 
 مزایای مصرف
* گلایسین کوچکترین اسیدآمینه موجود در طبیعت است، بنابراین کمپلکس گلایسین با عناصر معدنی، کوچکترین ساختمان را دارد که سبب بهترین پایداری می‌شود.
*پایداری بالاتر به بهبود جذب عناصر معدنی و کاهش تداخلات با سایر ترکیبات کمک می‌کند.
* گلایسینات‌ها با سایر آنتاگونیست‌ها پیوند برقرار نمی‌کنند، مزیت گلایسینات‌ها نسبت به سایر کیلات‌های اسیدآمینه، اندازه مولکولی کوچکتر آن است که به بهبود جذب آن در روده کمک می‌کند.