You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

خوراك موش


شركت جوانه خراسان براي اولين بار در استان خراسان باهدف حمايت ازطرحهاي تحقيقاتي موسسات سرم سازي، داروسازي، مراكز تحقيقاتي و دانشگاهها، اقدام به توليد خوراك حيوانات آزمايشگاهي نظير خوكچه، خرگوش و موش نموده است.
ویژگی‌های منحصر به فرد خوراک موش
* خوراك تولید شده به صورت پلت
* تأمین احتياجات غذايي موش نظير انرژي، پروتئين، اسیدهای آمینه خاص (متيونين و ليزين) و مواد معدنی عمده و کم‌یاب ضروری و کلیه ویتامین‌های محلول در چربی و محلول در آب با توجه به نیازهای حیوان برای نگهداری، رشد و تولید مثل (حاملگی، رشد جنین و شیردهی)
* کاهش مواد ضد تغذیه‌ای در طی فرآوری پلت
* تولید فرمول‌های سفارشی برای انجام کارهای تحقیقاتی
* این جیره یک رژیم غذایی کامل است و نیاز به استفاده از مکمل دیگری همراه با آن نیست.