مشخصات محصول

پرميكس ويتامين E


موارد مصرف:
ويتامين E يكي از ضروري ترين ويتامينهاي مورد نياز دام و طيور در طول دوران پرورش است.
در سيستم ايمني و مقاومت نقش مهمي را ايفا مي كند.
جهت جلوگيري آنسفالو مالاسي و خيز زير جلدي در جيره طیور مورد نياز است.
موجب افزايش باروري تخم مرغ ها در گله مرغ مادر مي شود.

میزان مصرف:
به منظور پيشگيري: يك كيلوگرم در تن خوراك
به منظور درمان: دو كيلوگرم از پرميكس در تن خوراك

مدت نگهداري : دوام و پايداري مكمل از تاريخ توليد به مدت 6 ماه است.
 
شرايط نگهداري: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.
 
بسته بندي: در جاي خشك و خنك نگهداري شود.
 
شماره پروانه از سازمان دامپزشكي كشور: 75-47-V.F.G

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال