مشروح اخــــبار

همایش مپران

.همایش مپران توسط شرکت جوانه خراسان با همکاری شرکت ایوانیک دگوسا در محل سالن های همایش هتل پردیسان برگزار گردید.
 
 
 
 

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال