You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

بازرگانی

 
در جوانه خراسان شناسایی و ارتباط مستمر با مشتریان بالقوه و فعلی، معرفی محصولات تولیدی شرکت با توجه به نیاز مشتری، مذاکره جهت فروش، ثبت سفارشات و پیگیری سفارش تا زمانی که محصول به دست مشتری برسد، توسط واحد بازرگانی دام و طیور به نحو مطلوبی انجام می‌شود.
 
بازرگانی و فروش جوانه خراسان با ایجاد ارزش برای محصولات و خدمات، ارتباط دائم با مشتریان و گوش دادن به نیاز آنها، جستجوی فرصت‌های فروش بین مشتریان موجود و جدید، معرفی مؤثر شرکت به مشتریان با توجه به خدمات و محصولات، تهیه برنامه توسعه و ارائه استراتژی‌های جدید با تغییر زمان، تعیین بودجه هدف سالانه بر اساس بودجه محقق شده فصلی و تشخیص فرصت‌های فروش قابل پیش‌بینی در آینده، نقش بسیار کلیدی و مؤثر در سودآوری ما داشته است.
واحد بازرگانی دام و طیور هر یک به صورت مجزا بر اساس استراتژی‌های سازمان محصولات را می‌فروشند و نقش مؤثری در شناسایی محصولات به مشتریان، معرفی محصولات جدید، یافتن فرصت‌های خاص، ارتباط مداوم و طولانی مدت با مشتریان و تولید ثروت دارند. توانمندی و دانش مدیران بازرگانی دام و طیور در دفاتر مشهد، تهران و آمل در موفقیت جوانه خراسان به عنوان رهبر بازار نقش مؤثری دارد.