You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

فـری توکـس Free-Tox


توکسین بایندر چند ظرفیتی جوانه خراسان نماینده انحصاری توکسین بایندر چند ظرفیتی از شرکت nutrex بلژیک

اجزاء اصلی:
1. آلومینوسیلیکات ها
1.1 آلومینوسیلیکات فرآوری شده با اسید
ساختار لایه ای مونتموریلونیت موجود در فری توکس، با استفاده از یک فرآیند اسیدی خاص، فعال می شود. این امر منجر به افزایش سطح، تشکیل منافذ بزرگتر و در نتیجه افزایش ظـرفیت جذب، برای مایکوتوکسیـن‌های بزرگتـر مانند ZEA می گردد. در این حالت ظرفیت تبادل کاتیونی بنتونیت نیز تغییر کرده و مشکل اتصال مواد مغذی، کاهش می یابد.
1.2 کلینوپتیلولیت
دفع آمونیاک حاصل از پروتئین های هضم نشده به بستر باعث آلودگی محیط زیستی شده و همچنین با تحریک کف پای طیور منجر به ایجاد مشکلات پا می گردد.
کلینوپتیلولیت دارای ظرفیت خاصی برای جذب کاتیون های آمونیوم در دستگاه گوارش طیور بوده و فری توکس حاوی این آلومینوسیلیکات ویژه می باشد.
 2. دیواره سلولی مخمر
دیواره‌ سلولی مخمر مورد استفاده در فری توکس در مراحل اولیه تخمیر استخراج و برداشت می‌شود. طی این مرحله، شبکه پیوندهای کووالانسی، چگالی کمتر، انعطاف‌پذیری بیشتر و دسترسی حداکثری به محل‌های جذب مایکوتوکسین ها را دارند. بسیاری از مخمرها در مراحل انتهایی تخمیر برداشت می شوند که در این حالت پیوندهای کووالانسی قوی و دسترسی بسیار ناچیز به محل جذب وجود دارد.
3. اسیدهای آلی و نمک هایشان