You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

آنزیم ناتوگرین TS


آنزیم ناتوگرین TS محصولی از شرکت BASF

ویژگی‌های منحصر به فرد
*آنزیم ناتوگرین بطور ویژه سبب بهبود قابلیت هضم اجزای خوراک می‌شود تا با تأثیر بیولوژیکی بالا عملکرد پرنده را بهبود بخشد. استفاده از این آنزیم در در پرمیکس مورد استفاده در خوراک‌های پلت شده تا دمای 850C  مناسب می‌باشد.
مزایای مصرف
* کاهش ویسکوزیته محتوای روده ای و بهبود شرایط بستر
* کاهش تعداد تخم مرغ های کثیف در مرغ تخمگذار
* کاهش مصرف آب
* بهبود هضم و در نتیجه جذب چربی ها
* بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن بیشتر به دلیل افزایش استفاده از مواد مغذی خوراک