You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

لیست محصولات جوانه خراسان

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
* تأمین احتیاجات ویتامینی (ویتامین‌های محلول در چربی شامل ویتامین A، D، E, K و ویتامین‌های محلول در آب شامل ویتامین‌های گروه B، ویتامین C و کولین) با توجه به نیازهای مرغ گوشتی بر اساس آخرین دستورالعمل تولیدکنندگان لاین‌های معروف دنیا مثل مرغ گوشتی راس 308
* استفاده از منابع اولیه ویتامینی از شرکت‌های معتبر اروپایی و تولید مکمل با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید
مزایای مصرف
* فراهمی ویتامین‌ها به دلیل نقش اصلی آنها در فرآیندهای متابولیسمی، تولید آنزیم‌ها و به عنوان پیش‌ساز بسیاری از بیومولکول‌های لازم برای سوخت و ساز بدن سبب بهبود عملکرد حیوان و افزایش سرعت رشد می‌شود.

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد

* تأمین احتیاجات مواد معدنی کمیاب ضروری (Trace minerals) با توجه به نیازهای مرغ گوشتی بر اساس آخرین دستورالعمل تولیدکنندگان لاین‌های معروف دنیا مثل مرغ گوشتی راس 308

* استفاده از منابع اولیه مواد معدنی گرید انسانی یا دامی از شرکت‌های معتبر و تولید مکمل با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید

مزایای مصرف

*فراهمی مواد معدنی کم‌یاب با توجه به نقش آنها به عنوان کوفاکتور در بسیاری از فعالیت‌های آنزیمی و بهبود سیستم ایمنی، اسکلتی و بافت‌های پروتئینی سبب بهبود عملکرد و کیفیت محصولات می‌شود.   

 

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
تأمین احتیاجات ویتامینی (ویتامین‌های محلول در چربی شامل ویتامین A، D، E, K و ویتامین‌های محلول در آب شامل ویتامین‌های گروه B، ویتامین C و کولین) با توجه به نیازهای مرغ مادر بر اساس آخرین دستورالعمل تولیدکنندگان لاین‌های معروف دنیا مثل مرغ مادر نژاد راس
* استفاده از منابع ویتامینی از شرکت‌های معتبر اروپایی و تولید مکمل با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید
 مزایای مصرف
*افزایش کیفیت و وزن جوجه در زمان هچ و نیز افزایش تیتر آنتی بادی
* بهبود میزان جوجه درآوری و تعداد بیشتر جوجه به ازای هر مرغ
*بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش توان باروری
* کاهش میزان پرریزی در سنین بالای 40 هفتگی
 

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
* تأمین احتیاجات مواد معدنی کمیاب ضروری (Trace minerals) با توجه به نیازهای مرغ مادر بر اساس آخرین دستورالعمل تولیدکنندگان لاین‌های معروف دنیا مثل مرغ مادر نژاد راس

* استفاده از منابع مواد معدنی گرید انسانی یا دامی از شرکت‌های معتبر و تولید مکمل با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید

* استفاده از منابع مواد معدنی کمیاب آلی نظیر گلایسینات مس، روی، منگنز و آهن و همچنین سلنیوم آلی به دلیل قابلیت جذب و دسترسی بالا برای مرغ مادر و افزایش راندمان تولید

مزایای مصرف

* بهبود کیفیت پوسته و کاهش تخم مرغ‌های با ترک مویی و شکسته

* افزایش کیفیت و وزن جوجه در زمان هچ، افزایش تیتر آنتی‌بادی، بهبود میزان جوجه درآوری
* بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش توان باروری و کاهش میزان پرریزی در سنین بالای 40 هفتگی

محصولات طیور

 ویژگی‌های منحصر به فرد
* تأمین احتیاجات ویتامینی (ویتامین‌های محلول در چربی شامل ویتامین A، D، E, K و ویتامین‌های محلول در آب شامل ویتامین‌های گروه B، ویتامین C و کولین) با توجه به نیازهای مرغ تخم‌گذار بر اساس آخرین دستورالعمل تولیدکنندگان لاین‌های معروف مرغ تخم‌گذار دنیا مثل بوونز، شیور، LSL، های لاین 2016، نیک چیک
استفاده از منابع اولیه ویتامینی از شرکت‌های معتبر اروپایی و تولید مکمل با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید 
 مزایای مصرف
* فراهمی ویتامین‌ها به دلیل نقش اصلی آنها در فرآیندهای متابولیسمی، تولید آنزیم‌ها و پیش‌ساز بسیاری از بیومولکول‌های لازم برای سوخت و ساز بدن سبب بهبود عملکرد و تولید تخم‌مرغ می‌شود.

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
* تأمین احتیاجات مواد معدنی کمیاب ضروری (Trace minerals) با توجه به نیازهای مرغ تخم‌گذار بر اساس آخرین دستورالعمل تولیدکنندگان لاین‌های معروف مرغ تخم‌گذار دنیا مثل بوونز، شیور، LSL، های لاین 2016، نیک چیک
* استفاده از منابع اولیه مواد معدنی گرید انسانی یا دامی از شرکت‌های معتبر و تولید مکمل با استفاده از تکنولوژی و فناوری جدید
 مزایای مصرف
*فراهمی مواد معدنی کم‌یاب با توجه به نقش آنها به عنوان کوفاکتور در بسیاری از فعالیت‌های آنزیمی و بهبود سیستم ایمنی، اسکلتی و بافت‌های پروتئینی سبب بهبود عملکرد و کیفیت محصولات می‌شود.  

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد

* فرآوری خوراک سبب کاهش بار میکروبی، بهبود هضم نشاسته و پروتئین، کاهش ممانعت کننده‌های رشد و افزایش ارزش غذایی خوراک می‌گردد. اعمال حرارت، بخار (رطوبت)، فشار و اصطکاک در طی مراحل فرآوری سبب آسیب به زیرمغذی‌ها مثل ویتامین‌ها و آنزیم‌ها شده و کاهش پایداری آنها را در پی دارد. روش‌هایی از قبیل کاهش رطوبت، فشار و دما باعث بهبود ثبات ویتامین‌ها می‌شود، اما نتیجه آن کاهش کیفیت پلت و اثرات کمتر بر کنترل پاتوژن‌ها خواهد بود. افزودن ویتامین‌ها پس از فرآیند فرآوری به صورت مایع (اسپری کردن)، احتمال افزایش اکسیداسیون ویتامین را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از کاربردی ترین روش‌ها، تأمین ویتامین‌ها در غلظت‌های بالاتر از احتیاجات حیوان است تا با جایگزینی آن به جای مقدار تخریب شده، عملکرد حیوان تضمین گردد.  

مزایای مصرف

 * فراهمی ویتامین‌ها در غلظت بالاتر جهت جبران تخریب ویتامین‌ها طی فرآوری

* کاهش درصد استفاده از ویتامین در فرمولاسیون جیره و ایجاد فضای بیشتر برای استفاده از سایر افزودنی‌ها مثل آنزیم‌ها
* کاهش هزینه‌های حمل و نقل و سربار به دلیل حجم کمتر و غلظت بالاتر
* کاهش حجم تولید و مدیریت بهتر تولید مکمل در کارخانه

محصولات طیور

كنسانتره پيش دان
* كنسانتره جهت تأمین كليه نيازهاي جوجه در سن 1 تا 15 روزگي با در نظر گرفتن تعادل كاتيون – آنيون.
* این سن مهمترین مقطع زمانی در پرورش و تغذیه جوجه‌های گوشتی است چرا که وزن پایانی پرنده به طور مستقیم تحت تاثیر وزن هفته‌های ابتدایی پرورش است.
كنسانتره ميان دان
كنسانتره جهت تأمین كليه نيازهاي جوجه سن  15تا 30 روزگي با در نظر گرفتن تعادل كاتيون – آنيون
كنسانتره پس دان
اين كنسانتره جهت تأمین كليه نيازهاي جوجه در سن 30 روزگی تا پايان دوره با در نظر گرفتن تعادل كاتيون – آنيون

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
* رنگ زرده تخم مرغ به دليل استفاده از رنگدانه‌های موجود در خوراك است. اين رنگدانه‌ها فرم غير استري دارند و بنابراين دسترسي حياتي آنها محدود است. مچنين محتواي رنگدانه طبيعي در اجزاي خوراك مانند ذرت و يونجه در جريان خرمن كوبي، خشك كردن و ذخيره دچار نوسانات بسيار مي‌شود.
* برای تعیین رنگ دلخواه راهنمای رنگ شرکت BASF به عنوان مرجع در سطح بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
* بهترین نتیجه با مصرف توأم رنگدانه‌های زرد و قرمز حاصل می‌شود که موجب ایجاد رنگی یکنواخت در سطح زرده می‌شود. 
مزاياي مصرف
* بهبود رنگ زرده تخم‌مرغ در مرغ‌هاي تخم‌گذار و رنگ پوست در مرغ‌هاي گوشتي
* قابلیت دسترسی بالا و افزايش پايداري و ايجاد رنگ مطلوب
* قابليت ذخيره‌سازي براي مدت طولاني
* يكنواختي رنگ زرده که با توجه به مقدار مصرف آن به راحتي با كل خوراك بطور يكنواخت ميكس مي‌شود.

 

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
عوامل متعددی مثل آلودگی‌ها، تنش‌ها، میکرواورگانیسم‌ها، بیماری‌های مزمن و افزایش سن مرغان تخم‌گذار و مادر راندمان ابقای کلسیم و سایر مواد معدنی مؤثر در حفظ کیفیت پوسته تخم‌مرغ را در رحم پرنده کاهش می‌دهد، که این مسأله منجر به کاهش ضخامت و افزایش احتمال شکستگی و ترک دار شدن پوسته خواهد شد. افزون بر این کاهش این راندمان بر سیستم اسکلتی و استخوانی پرنده نیز تأثیر مخربی خواهد داشت. از این رو، محصول اگسلنت ترکیبی منحصر به فرد از مواد مغذی و افزودنی‌های مؤثر بر حفظ توانایی جذب در دستگاه گوارش و ابقای مواد معدنی در پوسته تخم مرغ و سیستم اسکلتی و نیز حاوی نوع خاصی از پیش ساز 1 و 25 دی هیدروکسی ویتامین D3 می‌باشد که سبب بهبود کیفیت پوسته، سیستم اسکلتی و پر خواهد شد.
مزایای مصرف
* بهبود استحکام پوسته تخم مرغ
* تقویت سیستم اسکلتی-استخوانی و درمان فلجی
* بهبود کیفیت ظاهری پرها
* افزایش جوجه درآوری

محصولات طیور

ویژگی‌های منحصر به فرد
* فاکتورها و شرایط خاص مثل آلودگی‌ها، تنش‌ها، میکرواورگانیسم‌ها، بیماری‌های مزمن و تحت بالینی سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و یک سیستم ایمنی ضعیف سبب ایجاد خستگی مفرط، بازگشت عفونت‌ها، کاهش رشد، کاهش تولید و ... می‌شود.
* محصول ایمونوویت یک فرمول کامل و منحصر به فرد از ریزمغذی‌های ضروری جهت تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش اشتها است.
* این محصول افزون بر ویتامین‌ها و مواد معدنی شامل اسیدهای آمینه و آنتی اکسیدان‌های قوی و مؤثر جهت حفاظت از عملکرد بهینه سیستم ایمنی و محافظت طولانی مدت از سلول‌ها است. 
* ایمونوویت تأمین کننده مواد معدنی حیاتی مثل روی، مس و سلنیوم (به فرم کیلاته) با قابلیت زیست فراهمی بالا می‌باشد که سبب حذف مواد شیمیایی مضر و رادیکال‌های آزاد از بدن پرنده خواهد شد. 
مزایای مصرف
* حفاظت و تقویت سیستم ایمنی
* افزایش مقاومت در برابر عفونت‌ها
* افزایش اشتها
* تقویت سیستم و عملکرد اسکلتی-استخوانی

پرمیکس

 مزایای مصرف
* افزايش رشد، عملکرد بهینه سیستم بینایی و اپی تلیوم پوششی
* بهبود ناهنجاري‌هاي استخواني 
* افزايش مقاومت در مقابل بيماري‌ها
* جلوگيري از شب كوري و ضايعات نخاعي
میزان مصرف
* یک کیلوگرم در هر تن خوراک یا طبق نظر دامپزشک یا کارشناس تغذیه
 
 

پرمیکس

مزایای مصرف
* غني ترين مكمل غذائي حاوي مقادير كافي ويتامين‌هاي گروه B
* جلوگیری از عوارض كمبود ویتامین‌های گروه B مانند تاخير در رشد، اسهال مزمن، كاهش ميزان محصول، جوجه در آوري، پرريزي، فلجي، پروزيس و ...
میزان مصرف
* پیشگیری: یک کیلوگرم در هر تن خوراک
* درمان: دوکیلوگرم در هر تن خوراک

پرمیکس

 مزایای مصرف
* كاهش تلفات در شرايط استرس گرمايي
* كمك به حصول پيك تخم‌گذاري و كاهش تخم مرغ‌هاي شكسته و پوسته نازك پس از چهل هفتگي
* كاهش شكستگي پا به هنگام حمل و نقل گله‌هاي تخمگذار و همچنین كاهش موارد بدشكلي استخوان و استئومالاسیت در گله‌هاي گوشتي
* كمك به نگهداري و بازسازي ويتامين E در بدن و كاهش موارد خستگي مرغان در قفس
 میزان مصرف
* مرغ گوشتی: 0/7 تا 1 کیلوگرم در هر تن خوراک
* مرغ تخم‌گذار: 0/7 کیلوگرم در هر تن خوراک
* مرغ مادر: 1/4 کیلوگرم در هر تن خوراک
 
 

پرمیکس

مزایای مصرف
* به منظور پيشگيري و درمان نرمي استخوان (ريكتز) در دام و طيور
* افزايش جذب كلسيم و فسفر موجود در جيره غذايي
* بهبود كيفيت پوسته تخم
* افزايش قدرت توليد و باروري تخم‌مرغ‌ها
* جلوگيري از تب شير بعد از زايمان در دام 
میزان مصرف
* پیشگیری: یک کیلوگرم در هر تن خوراک
* درمان: دو کیلوگرم در هر تن خوراک

پرمیکس

موارد مصرف
* ويتامين E يكي از ضروري ترين ويتامين‌هاي مورد نياز دام و طيور در طول دوران پرورش است.
* در سيستم ايمني و مقاومت نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
* جهت جلوگيري آنسفالو مالاسي و ادم و آب آوردگی زير جلدي در جيره طیور مورد نياز است.
* موجب افزايش باروري تخم‌مرغ‌ها در گله مرغ مادر مي‌شود.
میزان مصرف
* پیشگیری: یک کیلوگرم در هر تن خوراک
* درمان: دو کیلوگرم در هر تن خوراک
 

پرمیکس

مزایای مصرف
* افزايش تحمل به سرما در طیور و كاهش اثرات منفي غلظت بالاي آمونياك و CO2 در سالن‌هاي مرغداري بر عملكرد طيور
*از بين بردن راديكال‌هاي آزاد موقع درگيري با استرس اکسیداتیو و بهبود عملكرد جوجه‌هاي گوشتي در مواقع درگيري با سندرم عدم جذب
* جلوگيري ازابتلا به بيماري عضله سفيد در دام و طیور
* كاهش درصد جفت ماندگي و افزايش درصد گيرايي تلقيح و آبستني در دام بزرگ
* جلوگيري از سقط جنين در ميش‌هاي آبستن و كاهش عفونت‌هاي رحمي و ورم پستان
* افزايش عملكرد سيستم ايمني در دام و طیور
میزان مصرف
* یک کیلوگرم در هر تن خوراک

 
 

پرمیکس

 مزایای مصرف
* ويتامين K3 به عنوان يكي از فاكتورهاي انعقاد خون براي حفظ سلامتي بدن است.
* براي پيشگيري و درمان انواع سندرم توام با خون ريزي در دام و طيور شامل برونشيت عفوني، كوكسيديوز، گامبورو و سپتي سمي‌ها استفاده می‌شود.
میزان مصرف
* پیشگیری: یک کیلوگرم در هر تن خوراک
* درمان: دو کیلوگرم در هر تن خوراک یا طبق توصیه دامپزشک