مشروح اخــــبار

آنتی بیوتیک ها و پروبیوتیک ها

با گسترش روزافزون صنعت دامپروری در ایران و تمایل به عضویت در تجارت جهانی، لزوم بازنگری بر نحوه تغذیه دام و طیور نوع و میزان مکملهای تغذیه ای و آنتی بیوتیک ها به عنوان عمل پیشگیری کننده از عفونت و تسریع دهنده رشد، الزامی به نظر می رسد، و تغییر جیره غذایی، کاهش استفاده از انواع آنتی بیوتیک ها و بالا بردن استانداردهای کیفی قابل قبول توسط سازمان تجارت جهانی در صنعت دام و طیور کشور گامی اساسی برای رسیدن به این مهم است.
از مهمترین معضلات دامپروری خصوصا در بخش طیور استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها در جیره غذایی به عنوان دز پیشگیری است.
این روش نادرست نه تنها مقاومت میکروارگانیسم ها را به آنتی بیوتیک افزایش می دهد بلکه موجبات مقاومت دارویی، انواع حساسیها و سرطان ها را نیز در انسان فراهم می آورد.
شرکت جوانه خراسان با هدف ارتقاء سطح اطلاعات افراد مرتبط با این صنعت و معرفی افزودنی هایی جدید و با دعوت از شرکت تعاونی باغداران و مرغداران نیشابور و همکاری آقایان دکتر کامیاب (مدرس دانشگاه میسوری آمریکا و مشاور علمی شرکت جوانه خراسان) و دکتر قدرت نما (عضو هیات علمی سازمان تحقیقات جهادکشاورزی) و مهندس اژدری (مدیر عامل کانون متحصصان و پرورش دهندگان گاوشیری) اقدام به برگزار همایش یک روزه تیر 1387 در نیشابور نمودند.
محورهای اصلی این همایش شامل آشنایی دامپروران با افزودنی باسپورو به عنوان نوعی پری بیونتیک دامی و تعدیل کننده فلور دستگاه گوارش، مکمل دامی گاو خشک در چهارچوب بیان اهمیت دوره خشکی و استفاده از مقادیر صحیح این دو ویتامین در دامداری ها و در نهایت معرفی پری بیوتیک فرمکتو به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک، تعدیل کننده فلوز دستگاه گوارش و توسعه و بلوغ زودرس آن و کاهش دهنده ضریب تبدیل در صنعت طیور گوشتی و تخم گذار بود.

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال